ÅRSAKER

- 1% av alle menn og 1,5% av alle kvinner rapporterte symptomer på lidelsen i løpet av
   den siste måneden, i følge en britisk undersøkelse fra 1993.
- 1,1% av alle spurte rapporterte om symptomer den siste uka i en tilsvarende
   undersøkelse i 2000.

Del siden sosialt!