Tvangslidelse er en psykisk lidelse som manifesterer seg gjennom tvangstanker og -handlinger. I det offisielle diagnosesystemet som benyttes i Norge for klassifisering av psykiske lidelser, skiller man ved tvangslidelse mellom hovedsakelig tvangstanker, hovedsakelig tvangshandlinger eller blandede tvangstanker og tvangshandlinger. Her på siden kan du lese mer om tvangslidelser.Del siden sosialt!