TVANGSLIDELSER

Tvangslidelse er en psykisk lidelse som manifesterer seg gjennom tvangstanker og -handlinger. I det offisielle diagnosesystemet som benyttes i Norge for klassifisering av psykiske lidelser, skiller man ved tvangslidelse mellom hovedsakelig tvangstanker, hovedsakelig tvangshandlinger eller blandede tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangslidelsen kan ha kronisk - eller episodisk forløp.

Et episodisk forløp er mest vanlig i sykdommens første 1 - 9 år, viser en studie av en gruppe pasienter som ble fulgt i nesten 50 år. Kronisk forløp er vanlig senere; og symptomatisk bedring ble funnet hos 39 - 48% av pasientene.

Del siden sosialt!