RISIKOFAKTORER

Flere faktorer spiller inn på risiko for utvikling av en tvangslidelse. Adferdsfaktorer så vel som kognitive, psykologiske og nevrobiologiske faktorer antas å kunne spille inn.

Årsaken til av noen utvikler tvangslidelse er ikke fullstendig kartlagt, men man kan alikevel på bakgrunn av de seneste års forskning anta at det skyldes en kombinasjon av psykologiske og nevrobiologiske årsaker, hvor en forstyrrelse i et av hjernens signalstoffer spiller en vesentlig rolle.

Del siden sosialt!