TVANGSTANKER OG TVANGSHANDLINGER

- Tvangstanker er forestillinger som pasienten opplever er produsert i ham eller henne
   selv. Disse impulsene eller ideene forårsaker angst.

- Tvangshandlinger er responsen på tvangstankene. De er handlinger som følger gitte
   regler med det formål å redusere ubehag/angst eller å forhindre bestemte fryktede
   hendelser som pasienten ser for seg.

Tvangstankene og handlingene kan ta mange former, her er noen typiske eksempler:

- Forestillinger om smitte urenhet med gjentatt håndvasking

- Tvangsmessig telling og gruppering for eksempel av egne gjenstander.

- Oppstilling og organisering i perfekte rekker, rette vinkler etc.

- Forestillinger om å skade eller volde en annen persons død.

Del siden sosialt!